Scriptiestress

Toen een kennis me vroeg om eens naar de scriptie van haar zoon te kijken omdat die al een aantal keren was afgewezen, riep ik: mail maar, ik kijk er wel even naar. Maar dat was toch wel een klusje…. Ik heb een flink aantal uren in die scriptie gestoken want dat was wel nodig: de structuur was niet helder, de stijl was niet consistent en er waren heel veel meervoud/enkelvoud-fouten en er was ook een groot aantal d’s die t’s moesten zijn en vice versa.

Voor studenten die ook worstelen met hun scriptie en voor iedereen die het moeilijk vindt om een gestructureerd rapport te schrijven heb ik enkele tips op een rij gezet:

 • kies een goede verhaalstructuur
 • gebruik bullets om de tekst duidelijker te makenhelp-button-66608_640
 • als je een stelling poneert, geef dan altijd aan waarop je je baseert (een bron, onderzoek of ervaring)
 • als je een oordeel geeft, beargumenteer dan altijd waarom je dat zegt (het is belangrijk omdat…)
 • maak gebruik van de automatische inhoudsopgave van Word en kijk regelmatig of de inhoud en opzet nog wel logisch zijn
 • een paragraaf moet minimaal twee subparagrafen hebben (of geen, maar niet één)
 • maak gebruik van de kruisverwijzingen in Word om te verwijzen naar hoofdstuk- en paragraafnummers.
 • zet geen spreektaal in een scriptie; noch zinnen zonder werkwoord.
 • gebruik de bijlagen voor achtergrondinformatie, niet voor belangrijke zaken
 • neem de lezer bij de hand: vertel aan het begin van een hoofdstuk wat er tot nog toe behandeld is en wat er in dit hoofdstuk aan bod komt
 • geef geen oordeel in de analysefase, oordelen en conclusies trekken doe je pas bij de conclusies
 • schrijf de inleidingen en management summary op het laatst

En als het echt niet meer lukt, kun je mij natuurlijk altijd bellen…

Vaardigheden

Gepubliceerd op

02/12/2013